postheadericon Teorie podatk贸w

Pogl膮dy na temat podatk贸w zwyk艂o si臋 ujmowa膰 mianem teorii podatic贸w. Nie jest to podej艣cie w pe艂ni uzasadnione, poniewa偶 nie wszystkie z g艂oszonych pogl膮d贸w dotycz膮 stricte zagadnie艅 teoretycznych dotycz膮cych budowy podatk贸w oraz ich funkcji, a tak偶e skutk贸w opodatkowania. Zwyk艂o si臋 te偶 przyjmowa膰, 偶e teorie podatkowe s膮 g艂oszone od dawna, pocz膮wszy od staro偶ytno艣ci a偶 po czasy wsp贸艂czesne. Je艣li jednak bli偶ej przyjrzymy si臋 owym teoriom, to z 艂atwo艣ci膮 spostrze偶emy, 偶e s膮 one po艣wi臋cone r贸偶nym aspektom opodatkowania.

Czytaj dalej »

postheadericon WYBRANE ZAGADNIENIA WYDATKOWANIA PUBLICZNEGO

Zjawisko wzrostu wydatk贸w publicznych. Prawo Wagnera. Przyczyny wzrostu wydatk贸w publicznych. Skutki wzrostu wydatk贸w publicznych. Inne problemy wydatkowania publicznego

Zjawisko wzrostu wydatk贸w publicznych. Prawo Wagnera. W okresie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, w kt贸rym funkcje pa艅stwa sprowadzano do „nocnego str贸偶a”, zabezpieczaj膮cego 偶ycie spo艂eczne „…przed gwa艂townym atakiem b膮d藕 to zewn臋trznym, b膮d藕 wewn臋trznym”, wydatki publi-czne mia艂y niewielkie znaczenie. Zar贸wno nauka, jak i polityka zmierza艂y do ich maksymalnego ograniczenia, uznaj膮c w skrajnych przypadkach, 偶e „ka偶da cz膮stka wydatk贸w, wykraczaj膮ca poza absolutn膮 konieczno艣膰, nakazuj膮ca utrzymanie porz膮dku spo艂ecznego oraz przygotowanie obrony przed obcym atakiem, stanowi marnotrawstwo i jest nies艂usznym i dotkliwym obci膮偶eniem na艂o偶onym na publi-czno艣膰”. (Sformu艂owanie H. Parnella, cytowane za: H. Dalton, Nauka skarbowo艣ci, Warszawa 1948, s. 173).

Czytaj dalej »

postheadericon Liberalizacja polityczna

Stopniowa liberalizacja polityczna, demokratyzacja i decentralizacja zarz膮-dzania oraz szerokie otwarcie Polski na Zach贸d zaowocowa艂y w drugiej po艂owie lat siedemdziesi膮tych powrotem do koncepcji finans贸w publicznych, kt贸re obejmowa艂y o wiele szerszy zakres, ni偶 finanse publiczne w krajach z gospodark膮 rynkow膮. Stale rozszerzaj膮c sw贸j zakres, finanse publiczne w Polsce zacz臋艂y odgrywa膰 coraz bardziej aktywn膮 rol臋 w 偶yciu spo艂ecznym i gospodarczym kraju.

Czytaj dalej »

postheadericon Podatek od nieruchomo艣ci

Jest pobierany na podstawie przepis贸w ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i op艂atach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. Nr 101, poz. 444 i Nr 116, poz. 502 oraz z 1992 r. Nr 21, poz娄 86), poniewa偶 wp艂ywy z tego tytu艂u nale偶膮 do dochod贸w bud偶etowych gmin.

Podatnikami podatku s膮 osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie maj膮ce osobowo艣ci prawnej, kt贸re s膮: 1) w艂a艣cicielami lub samodzielnymi posiadaczami nieruchomo艣ci albo obiekt贸w budowlanych nie z艂膮czonych trwale z gruntem, 2) posiadaczami, ewent. zarz膮dzaj膮cymi nieruchomo艣ciami lub obiektami budowlanymi b臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 Skarbu Pa艅stwa lub gminy, 3) posiadaczami bez tytu艂u prawnego nieruchomo艣ci lub obiekt贸w budowlanych nale偶膮cych do Skarbu Pa艅stwa lub gminy, 4) u偶ytkownikami wieczystymi nieruchomo艣ci.

Czytaj dalej »

postheadericon Rodzaje podatk贸w i ich klasyfikacja

Nie istnieje jeden tylko podatek, chocia偶 idea taka pojawi艂a si臋 w przesz艂o艣ci i by艂a g艂oszona przez fizjokrat贸w. Ze wzgl臋d贸w poznawczych, a tak偶e ze wzgl臋du na r贸偶ne w艂a艣ciwo艣ci podatk贸w wyr贸偶nia si臋 r贸偶ne ich rodzaje. Na podstawie za艣 kilku kryteri贸w przeprowadza si臋 r贸偶ne klasyfikacje podatk贸w. Poznajmy najwa偶niejsze z nich.

W klasycznej nauce finans贸w publicznych pos艂ugiwano si臋 podzia艂em po-datk贸w na osobiste (osobowe) i rzeczowe. Konstrukcja podatku osobistego cha-rakteryzuje si臋 tym, 偶e na pierwszym planie znajduje si臋 osoba podatnika. To ze wzgl臋du na ni膮 i jej w艂a艣ciwo艣ci psychofizyczne, zawodowe, spo艂eczne itp. wpro-wadzono podatek, a nast臋pnie unormowano jego konstrukcj臋. Klasycznym przy-k艂adem podatku osobistego jest podatek dochodowy, a w du偶ej mierze tak偶e podatek maj膮tkowy. Konstrukcja podatku rzeczowego charakteryzuje si臋 tym, 偶e na pierwszym planie uwagi ustawodawcy znajduje si臋 przedmiot opodatkowania (rzecz), nie za艣 osoba podatnika. Przedmiotowe uj臋cie konstrukcji podatku abstrahuje wi臋c od osoby podatnika, podporz膮dkowuje wymiar i pob贸r podatku w艂a艣ciwo艣ciom obiektu opodatkowania. Mo偶na przyj膮膰, i偶 to g艂贸wnie ze wzgl臋du na przedmiot wprowadzono opodatkowanie. Klasycznym przyk艂adem jest konstrukcja podatku rolnego oraz podatku od towar贸w i us艂ug, a tak偶e innych podatk贸w przychodowych.

Czytaj dalej »