Witamy

Sprawdź wymagania:

Pomoc dotycząca wymagań:

 • At least PHP5.6 (PHP 7.0 or higher recommended) is required to run Osclass. You may talk with your hosting to upgrade your PHP version.
 • Potrzebujesz pomocy?
 • PHP version >= 5.6.x
 • Rozszerzenie MySQLi dla PHP
 • Rozszerzenie GD dla PHP
 • Folder oc/content/uploadsistnieje
 • Folder oc-content/uploads jest zapisywalny
 • Folder oc-content/downloads istnieje
 • Folder oc-content/downloads jest zapisywalny
 • Folder oc-content/languages istnieje
 • Folder oc-content/languages jest zapisywalny
 • Główny katalog jest zapisywalny
 • Plik config-sample.php istnieje